Grundtvigske fri- og valgmenigheder

 

Morsø Frimenighed er medlem af Foreningen af Grundtvigske valg- & frimenigheder. Foreningen består af 41 selvstændige menigheder spredt over hele landet.

 

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om medlemmerne og foreningens virke.

Foreningen af Grundtvigske valg- & frimenigheder

 

 

 

 

Link til Foreningen af Grundtvigske valg- & frimenigheder

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk