Kalender

 

Kommende begivenheder

 

Tidspunkt: Søndag d. 25. juni kl. 14.00
Sted: Ansgarskirken
Begivenhed: Sommermøde
Morsø Frimenigheds årlige sommermøde løber af stablen søndag d. 25. juni. Vi mødes som sædvanlig i kirken til gudstjeneste kl. 14.00, og bagefter går vi i konfirmandstuen til kaffe, kage og foredrag. Hvis vejret er os særligt gunstigt stemt, sætter vi os i haven, men den tid den glæde. Og glæden er netop dagens tema, for vi får besøg af Lone Olsen, som mange vil kende allerede som tidligere højskoleforstander og præst. Lone er på ingen måde gået ned i kadence, selv om hun officielt har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Hun er netop fratrådt en længere periode som hjælpepræst for en af præsterne i Thisted, og hendes hjælp er værdsat rundt omkring - og altså også hos os. Lone Olsens foredrag denne dag har titlen ”Og glædelig er hver en dag”, der jo er en af verselinjerne i salmen ”Morgenstund har guld i mund”. Det vil belyse glæden som et grundvilkår, vi mennesker ofte overser - hvilket både Grundtvig, Luther og Løgstrup på hver deres måde analyserer og tolker. Lone Olsen siger videre, at moderniteten er karakteriseret ved ideen om, at vi er vores egen lykkes smed, og at vi skal kunne mestre tilværelsen. Virkeligheden siger imidlertid noget andet, så selvom vi er blevet udnævnt til at være verdens lykkeligste folk, står det i skærende kontrast til, hvad rigtig mange oplever i deres hverdag. Hermed vil foredraget også opridse forskellen mellem lykke og glæde. Undervejs vil Lone Olsen bruge små og større fortællinger til belysning af foredragets tese: glæden som et grundvilkår.
Alle er velkomne til såvel gudstjeneste som det efterfølgende kaffebord med foredrag.

 

 

 

 

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk