Morsø Frimenighed

 

Morsø Frimenighed hører til på Mors i Ansgarskirken i Øster Jølby.

Kirken blev bygget 1869-71 og indviet 1871 som kirke for Morsø Valgmenighed, der blev stiftet samme år. I 1883 blev valgmenigheden omdannet til en Frimenighed.

Kirken er bygget i nygotisk stil. Prædikestolen, der har form som en klokkeblomst, er tegnet af friskolelærer Anders Dissing i 1871. Altertavlen er malet af Christen Dalsgaard i 1872.

Døbefonten blev skabt i 1960 af billedhugger Erik Heide.

Orgelet blev indviet d. 14. december 1997. Det er fremstillet af Bruno Christensen & sønner og har 19 stemmer + 1 transmission, 2 manualer og 1 koblingsmanual samt pedal. Orgelet består af 1.113 piber af træ, kobber og tin. Heraf er mange piber genbrugt fra det oprindelige orgel fra 1937.

 

 

Musikkens stjernespirer


Fredag d. 18. august kl. 19.30 

Ansgarskirken 

Thy Kammermusik Festival, der så dagens lys tilbage i 1994 og siden da er vokset i omfang og renommé, kommer også i år til Øster Jølby for at give koncert. De internationale, unge musiktalenter og deres professorer gæster Ansgarskirken med et program, der tager tilhørerne med til Danmark, Tyskland og Frankrig, ligesom koncertens to afdelinger tidsmæssigt spænder fra musik skrevet tilbage i begyndelsen af 1800–tallet og frem til moderne tid.

De unge musikere, der har vundet en deltagerplads til 2017 udgaven af Thy Kammermusik Festival kommer fra Serbien, USA, Holland, England, Rusland og Tyskland, og eneste dansker i feltet er violinisten Erik Theodor Danciu, Denmark. Programmet ved koncerten i Ansgarskirken ser ud som følger: Ludwig van Beethoven (1770–1827): Serenade i D–dur op. 25 for fløjte, violin og bratsch; Poul Rovsing Olsen (1922–82): Strygetrio A Dream in Violet op. 85; Peter Bruun (f. 1968): Strygetrio The Black Waters; Claude Debussy (1862–1918): Six Épigraphes, antiques arrangeret for fløjte og strygetrio.

Vores trofaste – og talstærke – publikum skal påregne, at der som sædvanligt vil blive opkrævet entré til koncerten.

 

 

Om frimenigheden


Dåbsritual: Trosbekendelsen lyder i sin fremsættende form efterfulgt af spørgsmålet ”Vil du døbes på denne tro?”

 

Konfirmation: I forbindelse med altergangen konfirmation over 6 – 8 søndage, da hjemmene siden 1885 selv har valgt konfirmationsdag. Ca. 20 konfirmander pr. år – går fra Øster Jølby Friskole, Øster Jølby Skole, Bjergby Friskole, Skallerup Friskole, Hvidbjerg Skole.

 

Vielse: 1885 – 1969, borgerlig vielse hos sognefogden med efterfølgende velsignelsesgudtjeneste i Ansgarskirken. Fra 1970 vielse med fuld borgerlig gyldighed. Vielsesattest udstedes af borgmesteren i Morsø Kommune.

 

Medlemstal: ca. 1550, hvoraf ca. 1450 bor på Mors, de øvrige i Thy, Salling og det øvrige land.

 

Præstegård: Den oprindelige præstegård, på hvis jord Ansgarskirken blev bygget, blev nedrevet i 1966. Landbrugsjorden solgt fra i 1960’erne. Ny præstegård opført 1965-66. Konfirmandstue/mødesal til ca. 60 personer, udvidet i 1988 med entre, depotrum og præstekontor.

 

Ansgarshjemmet: Siden 1946 har Morsø Frimenighed haft eget alderdomshjem. Det nuværende – selvejende institution – bygget i 1986, har 48 pladser i 24 ældrevenlige lejligheder, de fleste bebos dog af enlige. Udvidet med dagligstue, værksted, hvilerum og fysioterapi i 1994. Sygeplejersker og hjemmehjælpere kører ud fra Ansgarshjemmet og betjener Nordmors.

 

 

 

 

 

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk