Morsø Frimenighed

 

Morsø Frimenighed hører til på Mors i Ansgarskirken i Øster Jølby.

Kirken blev bygget 1869-71 og indviet 1871 som kirke for Morsø Valgmenighed, der blev stiftet samme år. I 1883 blev valgmenigheden omdannet til en Frimenighed.

Kirken er bygget i nygotisk stil. Prædikestolen, der har form som en klokkeblomst, er tegnet af friskolelærer Anders Dissing i 1871. Altertavlen er malet af Christen Dalsgaard i 1872.

Døbefonten blev skabt i 1960 af billedhugger Erik Heide.

Orgelet blev indviet d. 14. december 1997. Det er fremstillet af Bruno Christensen & sønner og har 19 stemmer + 1 transmission, 2 manualer og 1 koblingsmanual samt pedal. Orgelet består af 1.113 piber af træ, kobber og tin. Heraf er mange piber genbrugt fra det oprindelige orgel fra 1937.

 

 

Sommerkoncert


Søndag d. 18. juni kl. 19.30 

Ansgarskirken 

Vi får besøg af Vestjysk koncertkor, der vil fylde sommeraftenen og vores Ansgarskirke med liflige toner. Vestjysk Koncertkor afholdt sin første koncert i december 1981 i Struer Kirke med Bachs Juleoratorium på programmet og siden da har koret opført en lang række større korværker og afholdt a cappella koncerter rundt i det vestjyske.

Ved koncerten skal vi meget passende høre satserne ”Forår” og ”Sommer” fra Vivaldis Årstiderne, ligesom koret vil divertere med dele af Gades Elverskud, bl.a. ”Morgensang” og nogle andre af satserne fra dette skelsættende værk i dansk musikhistorie.

Korets dirigent er Peter Vogel og organist for koret er Benjamin Davis Maack. Koret består af ca. 50 sangere, der mødes ca. 9 lørdage om året for at indstudere større musikalske værker til opførelse gerne i samarbejde med professionelle solister og musikere.

Entre til koncerten er 100 kr., og alle er velkomne.

 

 

Årets konfirmander


Påskedag søndag den 16. april kl. 10.00

Luna Lund Fredholm, Nykøbing M

Magnus Hellegaard Bull, Erslev

Marcus Bæk Poulsen, Solbjerg

Aksel Kjeldahl Larsen, Nykøbing M

Elise Bukhave Morgan, Erslev

 

Bededag fredag den 12. maj kl. 10.00

Jens Bukh Villesen, Nykøbing M

Nikoline Pedersen, Øster Jølby

Anders Kjær Lyndrup, Erslev

 

Kr. Himmelfartsdag torsdag den 25. maj kl. 10.00

Ida-Kirstine Ravn Sørensen, Bjergby

Frederik Ralf Nielsen, Nykøbing M

Maria Cecilia Andersen, Øster Jølby

 

Pinsedag søndag den 4. juni kl. 10.00

Neija Kærgaard Iversen, Skallerup

Mathias Svane Bekhøj, Øster Jølby

 

 

Om frimenigheden


Dåbsritual: Trosbekendelsen lyder i sin fremsættende form efterfulgt af spørgsmålet ”Vil du døbes på denne tro?”

 

Konfirmation: I forbindelse med altergangen konfirmation over 6 – 8 søndage, da hjemmene siden 1885 selv har valgt konfirmationsdag. Ca. 20 konfirmander pr. år – går fra Øster Jølby Friskole, Øster Jølby Skole, Bjergby Friskole, Skallerup Friskole, Hvidbjerg Skole.

 

Vielse: 1885 – 1969, borgerlig vielse hos sognefogden med efterfølgende velsignelsesgudtjeneste i Ansgarskirken. Fra 1970 vielse med fuld borgerlig gyldighed. Vielsesattest udstedes af borgmesteren i Morsø Kommune.

 

Medlemstal: ca. 1550, hvoraf ca. 1450 bor på Mors, de øvrige i Thy, Salling og det øvrige land.

 

Præstegård: Den oprindelige præstegård, på hvis jord Ansgarskirken blev bygget, blev nedrevet i 1966. Landbrugsjorden solgt fra i 1960’erne. Ny præstegård opført 1965-66. Konfirmandstue/mødesal til ca. 60 personer, udvidet i 1988 med entre, depotrum og præstekontor.

 

Ansgarshjemmet: Siden 1946 har Morsø Frimenighed haft eget alderdomshjem. Det nuværende – selvejende institution – bygget i 1986, har 48 pladser i 24 ældrevenlige lejligheder, de fleste bebos dog af enlige. Udvidet med dagligstue, værksted, hvilerum og fysioterapi i 1994. Sygeplejersker og hjemmehjælpere kører ud fra Ansgarshjemmet og betjener Nordmors.

 

 

 

 

 

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk