Morsø Frimenighed

 

Morsø Frimenighed hører til på Mors i Ansgarskirken i Øster Jølby.

Kirken blev bygget 1869-71 og indviet 1871 som kirke for Morsø Valgmenighed, der blev stiftet samme år. I 1883 blev valgmenigheden omdannet til en Frimenighed.

Kirken er bygget i nygotisk stil. Prædikestolen, der har form som en klokkeblomst, er tegnet af friskolelærer Anders Dissing i 1871. Altertavlen er malet af Christen Dalsgaard i 1872.

Døbefonten blev skabt i 1960 af billedhugger Erik Heide.

Orgelet blev indviet d. 14. december 1997. Det er fremstillet af Bruno Christensen & sønner og har 19 stemmer + 1 transmission, 2 manualer og 1 koblingsmanual samt pedal. Orgelet består af 1.113 piber af træ, kobber og tin. Heraf er mange piber genbrugt fra det oprindelige orgel fra 1937.

 

 

Sommerudflugt


Søndag den 24. september  

Thy Nationalpark 

Morsø Frimenigheds sommerudflugt ligger i år lidt senere end normalt. Det skyldes den radiotransmitterede gudstjeneste, som vi havde den 27. august. Datoen for dette års udflugt er søndag den 24. september 2017, og bussen kører fra p-pladsen ved graverhuset kl. 09.00.

I år er målet for vores tur Thy Nationalpark. Vi begynder ed at køre til Feggesund og tage færgen over til Thy siden. Herefter skal vi se bl.a. se Tømmerby Kirke og Bulbjerg, hvorefter vi kører over mod Nationalparken, Klitmøller og Nørre Vorupør. Undervejs skal vi stoppe og spise middagsmad, og der bliver også til en kop kaffe med et stykke kage.

Med os på hele turen har vi Thorkild Møller, der er en erfaren guide i Nationalparken efter at have varetaget den funktion på turistbusserne i flere år. Thorkild vil fortælle om alt det, vi skal se denne dag, og alt efter hvordan vejret skikker sig, sætter Thorkild et dagsprogram sammen, der tager skyldigt hensyn til, at vi ikke alle længere springer rundt som gazeller. I behøver altså ikke være nervøse for, om I kan ”klare” strabadserne. Turen bliver baseret på, at der skal være noget at opleve også for jer, der ikke tager bussens trappe i store spring.

Når vi har spist og set os mætte på dette naturområde, der berettiget kandiderer til at komme med på Unescos Verdensarvsliste, vender vi bussen og kører hjemad, så vi kan være hjemme igen senest kl. 17.00.

Turen kommer også i år til at koste 300 kroner pr. deltager, og prisen inkluderer bustransport, middag med drikkevarer og forplejning. Tilmelding kan ske på de lister, der kommer til at ligge i våbenhuset i Ansgarskirken. I er også velkomne til at ringe til Ole på 97 74 10 14 eller 30 64 21 25, eller skrive en mail på adressen: olekobbelgaard@gmail.com

 

 

Om frimenigheden


Dåbsritual: Trosbekendelsen lyder i sin fremsættende form efterfulgt af spørgsmålet ”Vil du døbes på denne tro?”

 

Konfirmation: I forbindelse med altergangen konfirmation over 6 – 8 søndage, da hjemmene siden 1885 selv har valgt konfirmationsdag. Ca. 20 konfirmander pr. år – går fra Øster Jølby Friskole, Øster Jølby Skole, Bjergby Friskole, Skallerup Friskole, Hvidbjerg Skole.

 

Vielse: 1885 – 1969, borgerlig vielse hos sognefogden med efterfølgende velsignelsesgudtjeneste i Ansgarskirken. Fra 1970 vielse med fuld borgerlig gyldighed. Vielsesattest udstedes af borgmesteren i Morsø Kommune.

 

Medlemstal: ca. 1550, hvoraf ca. 1450 bor på Mors, de øvrige i Thy, Salling og det øvrige land.

 

Præstegård: Den oprindelige præstegård, på hvis jord Ansgarskirken blev bygget, blev nedrevet i 1966. Landbrugsjorden solgt fra i 1960’erne. Ny præstegård opført 1965-66. Konfirmandstue/mødesal til ca. 60 personer, udvidet i 1988 med entre, depotrum og præstekontor.

 

Ansgarshjemmet: Siden 1946 har Morsø Frimenighed haft eget alderdomshjem. Det nuværende – selvejende institution – bygget i 1986, har 48 pladser i 24 ældrevenlige lejligheder, de fleste bebos dog af enlige. Udvidet med dagligstue, værksted, hvilerum og fysioterapi i 1994. Sygeplejersker og hjemmehjælpere kører ud fra Ansgarshjemmet og betjener Nordmors.

 

 

 

 

 

Webmaster • Henning K. Poulsen

www.morsoefrimenighed.dk